Công Trình - Nông trại xanh | nongtraixanh | nông trại xanh

Công Trình - Nông trại xanh | nongtraixanh | nông trại xanh

Công Trình - Nông trại xanh | nongtraixanh | nông trại xanh

Công Trình - Nông trại xanh | nongtraixanh | nông trại xanh

Công Trình - Nông trại xanh | nongtraixanh | nông trại xanh
Công Trình - Nông trại xanh | nongtraixanh | nông trại xanh

Công Trình

Ưu điểm của phương pháp khí canh

Ngày đăng: 21:18 24-06-2016
Đây là phương pháp nằm trong 6 phương pháp canh tác không dùng đất (hydroponics system). Nó là một trong những biến thể của phương pháp thủy canh truyền thống.

AQUAPONIC là Gì?

Ngày đăng: 21:25 24-06-2016
Thuật ngữ Aquaponics là sự kết hợp từ Aquaculture (nuôi trồng thủy sản) và Hydroponics (thủy canh). Đây là một kiểu kết hợp canh tác rất có hiệu quả.

Aquaponics khác Hydroponics ở chỗ nào?

Ngày đăng: 21:27 24-06-2016
Hydroponics là một phương pháp trồng cây không cần đất, chỉ sử dụng nước và chất dinh dưỡng hóa học. Thuật ngữ "hydroponics" có nghĩa là "canh tác trong nước". Phần lớn việc sản xuất cà chua, húng quế...

video

ĐỐI TÁC

THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU

backtop
Hotline: 0906 347 528
  •   MR. PHONG
    09.42.43.44.45
  •   Ms TRÚC
    0907.21.22.23